วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

I-New Gen Award 2023

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาส่งสิ่งประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรม เข้าร่วมประกวดในโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023 : I-New Gen Award 2023 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inventorday.nectar.go.th