ผลงานความภาคภูมิใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมแข่งขัน สอวน. ระดับชาติ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ณ ต่างประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการอบรมและแข่งขันโครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในงาน Codekathon
รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่6 ปีการศึกษา2565
    • 1
    • 2