วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ข่าวสารงานวิชาการ

ปฏิทินรับนักเรียนห้องเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
กิจกรรม TOEFL ITP Boot Camp
ผลการคัดเลือกและรับย้ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาเคมี ศูนย์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบปลายภาค 2/2565
“ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด ม.4” ของนักเรียนห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ILP
ประกาศผล การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาเวียดนาม) 🇻🇳 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
วิทยากรให้ความรู้เจาะลึกของกีฬาที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ในคาบวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ณ ต่างประเทศ
    • 1
    • 2