วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

เหรียญทองระดับประเทศ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ สาขาการแพทย์และสุขภาพ
ในรายการ New Gen Inventer Award 2023

07 ก.พ. 2023
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี และขอบคุณในความมุ่งมั่นของลูกน้ำเงินเหลืองที่ คว้า 1 เหรียญทองระดับประเทศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ สาขาการแพทย์และสุขภาพในรายการ New Gen Inventer Award 2023จัดโดย สำนักงงานการวิจัยแห่งชาติชื่อผลงาน ถุงมืออัจฉริยะเพื่อการวินิจฉัยภาวะโรคพาร์กินสัน ที่พัฒนาด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องนักเรียนนายพิตตินนท์ กงศรีนายธนกฤต ตระกาลจันทร์นายกัณพล สมทองที่ปรึกษาดร.เจตนิ
    • 1
    • 2