วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

กีฬาประเพณีสองสถาบัน ศรีสะเกษวิทยาลัย และ สตรีสิริเกศ