วันจันทร์, 5 ธันวาคม 2565

ร่วมบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 90 พรรษา

โครงการห้องเรียนดนตรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ร่วมบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมี นายเดชชาย วหาวิศาล ประธานชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ศิษย์เก่าวงดนตรีไทย ศรีสะเกษวิทยาลัย) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่โรงเรียนภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงละครคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงสร้างสรรค์ไว้แก่ประเทศและสังคมไทย และเพื่อเปิดโอกาสและสร้างเวทีใหม่ให้เยาวชนจากสถาบันต่าง ๆ ได้เข้าร่วมทำงานสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงสังคีตศิลป์ไทย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนอาร์เวย์มาลีอา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร โรงเรียนคำหนามแท่ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชธานี และหน่วยงานต่าง ๆ ใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์และคณะผู้จัดงานเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่กรุณามอบโอกาสดีๆ และให้เกียรติโครงการห้องเรียนดนตรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ครับ