วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

ผลงานความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศ วงเครื่องสายประสมปี่พาทย์ ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขัน Sisaket Esport High School Cup 2022
รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะสำหรับนักเรียน
รางวัลชนะเลิศกีฬา ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เกมส์ ครั้งที่10”
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาญี่ปุ่น)
บรางวัลชมเชยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมแข่งขัน สอวน. ระดับชาติ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
    • 1
    • 2