วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

รางวัลชนะเลิศ วงเครื่องสายประสมปี่พาทย์ ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

13 ก.ย. 2022
🇺🇦โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ🇺🇦🎉นักเรียนวงสิริมหาชุมพล ห้องเรียนพิเศษดนตรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ วงเครื่องสายประสมปี่พาทย์ ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 21 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่นขอกราบขอบพระคุณ สมา
    • 1
    • 2