วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ประกาศผล การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาเวียดนาม) 🇻🇳 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

30 ส.ค. 2022
📢 #ประกาศผล การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาเวียดนาม) 🇻🇳 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาเวียดนาม) ระดับศูนย์ฯเขตพื้
    • 1
    • 2