วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการอบรมและแข่งขันโครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในงาน Codekathon

13 ก.ค. 2022
ลูกน้ำเงินเหลือง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการอบรมและแข่งขันโครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในงาน Codekathonชื่อผลงาน "ถุงมืออัจฉริยะเพื่อคัดกรองภาวะโรคพาร์คินสันเบื้องต้นที่พัฒนาจากเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง"นักเรียนนางสาวจินต์สุจี กองสะดี 6/1นายธนกฤต ตระการตันทร์ 6/2นายธนรัตน์ แซ่เฮีย 6/16นายวีระพงศ์ ญาณวารี 5/2ครูที่ปรึกษานายเจตนิพิฐ แท่นทองนายสิท