วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรับสมัครนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระดับชั้นมััธยมศึกษาปีที่ ๑ รายละเอียดดังแนบ

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรับสมัครนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระดับชั้นมััธยมศึกษาปีที่ ๔ รายละเอียดดังแนบ

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ