ขอแสดงความยินดีองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 สอวน. โอลิมปิกวิชาการ

ขอแสดงความยินดี และขอบคุณในความมุ่งมั่นของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 สอวน. โอลิมปิกวิชาการทั้ง 20 คน