ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ณ ต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ณ ต่างประเทศ ได้แก่
(1) นายภูริพัฒน์ อ่อนอก (ม.6/3) #ประเทศเบลเยียม 🇧🇪
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (โครงการ AFS)
2)น.ส.จินดาชยานันต์ ปุลพรนันท์(ม.4/6)#สหรัฐอเมริกา 🇺🇸
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (โครงการ I-Stdudy)
(3)น.ส.ป้ญญดา แก้วถ้ากดี (ม.5/4) #ประเทศแม็กซิโก 🇲🇽
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (โครงการ AFS)
(4)น.ส.กำไลทิพย์ ปัญญาใส(ม.5/2) #ประเทศเดนมาร์ก 🇩🇰
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (โครงการ AFS)
Credit: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย