วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ขยายเวลารับสมัคร โครงการ Study tour ณ เมือง เพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย

🎉ขยายเวลารับสมัคร โครงการ Study tour ณ เมือง เพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย📍 สมัครช่วง 1- 30 กันยายน 2565
📍นักเรียนจะได้เรียนภาษากับเจ้าของภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบชาวออสเตรเลีย กิจกรรมพิเศษนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและหน่วยงานด้านการศึกษาของสถานทูตประเทศออสเตรเลียประจำประเทศไทย