โครงการนันทนาการสร้างสรรค์ คุณภาพ เยาวชนและประชาชน ณ อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) กิจกรรมประกวด Folk Song

โครงการห้องเรียนพิเศษดนตรี ได้ร่วมงานโครงการนันทนาการสร้างสรรค์ คุณภาพ เยาวชนและประชาชน ณ อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) กิจกรรมประกวด Folk Song

ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 (รุ่นประชาชนอายุไม่เกิน 30 ปี) ❤️

รางวัลคือกำไร สิ่งสำคัญคือประสบการณ์ของเด็กๆ