วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาเคมี ศูนย์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

🧑🏻‍🎓👩🏻‍🎓โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาเคมี ศูนย์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 5-20 ตุลาคม 2565
🌡️วันแรกของการเปิดค่ายในช่วงบ่าย ปฏิบัติการที่ 1 การใช้เครื่องมือ โดยท่านผู้อำนวยการจิตตนาถ สิงห์โต ได้ให้การต้อนรับและให้กำลังใจลูกๆนักเรียนในการเข้าค่ายในครั้งนี้