วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

เหรียญทองแดงเคมีโอลิมปิกระดับชาติ

🏅#เหรียญทองแดงเคมีโอลิมปิกระดับชาติ🇹🇭

✨โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายตะวัน สุรนารถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง🏅 ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2565 ขอชื่นชมในการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการเรียน และขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป🇹🇭

✨ขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน นายทนง สุรนารถ (บิดา) และนางสาวปภัสดา ตันตะสูด (มารดา) ที่ให้การสนับสนุนนักเรียน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ