วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย

1 – 31 ตุลาคม 2565 ส่งผลงาน/หลักฐานการประกวดดนตรีไทย มรภ.บ้านสมเด็จฯ ปี 66

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” งานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปีพุทธศักราช 2566

เพลงที่ใช้ในการประกวด
ระดับประถมศึกษา
– ขับร้อง: ลีลากระทุ่ม 2 ชั้น
– ซอสามสาย: ตวงพระธาตุ 2 ชั้น
– ซอด้วง/ซออู้: น้ำลอดใต้ทราย 2 ชั้น
– จะเข้: แขกบรเทศ 2 ชั้น
– ขิม: นางนาค 2 ชั้น
– ขลุ่ยเพียงออ: กล่อมนารี 2 ชั้น
– ปี่ใน: นาคบริพัตร 2 ชั้น
– ระนาดเอก,ทุ้ม/ฆ้องวงใหญ่,เล็ก: กล่อมนารี 2 ชั้น

ระดับมัธยมศึกษา
– ขับร้อง: ราตรีประดับดาว 3 ชั้น
– ซอสามสาย: ตวงพระธาตุ 3 ชั้น
– ซอด้วง/ซออู้: ม้าย่อง 2 ชั้น
– จะเข้: จีนขิมใหญ่ 2 ชั้น
– ขิม: สาลิกาชมเดือน 3 ชั้น
– ขลุ่ยเพียงออ: สาลิกาชมเดือน 3 ชั้น
– ปี่ใน: ลมพัดชายเขา 2 ชั้น
– ระนาดเอก,ทุ้ม/ฆ้องวงใหญ่,เล็ก: สุดสงวน 3 ชั้น

ระดับอุดมศึกษา
– ขับร้อง: พญาโศก 3 ชั้น
– ซอสามสาย: พญารำพึง 3 ชั้น
– ซอด้วง/ซออู้: หกบท 3 ชั้น
– จะเข้: พญาครวญ 3 ชั้น
– ขิม: จีนขิมใหญ่ 2 ชั้น
– ขลุ่ยเพียงออ: นกขมิ้น 3 ชั้น
– ปี่ใน: พญาครวญ 3 ชั้น
– ระนาดเอก,ทุ้ม/ฆ้องวงใหญ่,เล็ก: ม้าย่อง 3 ชั้น

ส่งผลงาน/หลักฐานการประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 น. ได้ที่ลิงค์ https://link.bsru.ac.th/TM66

รับข้อมูลหนังสือเชิญ/ใบสมัคร/รายละเอียด/โน้ตทำนองหลักและเนื้อร้อง ได้ที่
https://drive.google.com/…/1bV5zZgagBHBY8r6Czc4HMEoCr…

***หมายเหตุ: โปรดศึกษาคุณสมบัติและข้อมูลการประกวดฯ โดยละเอียด เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน