วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

เรื่องแจ้งไปยังห้องเรียนพิเศษ AEP ม.4-6

🚨แจ้งไปยังนักเรียนห้องเรียนพิเศษ AEP ระดับชั้น ม.ปลาย ทุกคน
ให้ตรวจเช็ครายวิชาสาระเพิ่มเติม ตามวันและคาบเรียน ต่อไปนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันจันทร์ คาบเรียนที่ 1 – 2
วันพุธ คาบเรียนที่ 7 – 8

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วันจันทร์ คาบเรียนที่ 6 – 7
วันพุธ คาบเรียนที่ 3 – 4

มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคาร คาบเรียนที่ 3 -4
วันพฤหัสบดี คาบเรียนที่ 6 – 7

🚨ติดต่องานพัฒนาหลักสูตร เพื่อดำเนินการถอนรายวิชาสาระเพิ่มเติมที่ชนกับคาบเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565