วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จำนวน 150 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุนทร จันทร์ฉิ้น ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารศาล, คณะผู้พิพากษา, คณะผู้พิพากษาสมทบ, และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน อธิบายภารกิจของศาล ตลอดจนนำเยี่ยมชมห้องพิจารณาคดี ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้