วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีและขอบคุณในความพยายาม ของนักเรียน

  1. นายนรวีร์ วงค์ละคร ม.6/1
  2. นายนพณัฐ อารีย์ ม.6/1
    ในการคว้า
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ครูที่ปรึกษา:
  3. นางเนตรนภา บัวเกษ
  4. นางสาวนวรัตน์ โสตศิริ