วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

รางวัลชนะเลิศ วงเครื่องสายประสมปี่พาทย์ ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🇺🇦โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ🇺🇦
🎉นักเรียนวงสิริมหาชุมพล ห้องเรียนพิเศษดนตรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ วงเครื่องสายประสมปี่พาทย์ ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 21 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น
ขอกราบขอบพระคุณ สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อย่างสูงยิ่ง ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกับคณะนักเรียนและครู ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ในครั้งนี้ครับ
ขอกราบขอบพระคุณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดโครงการดีๆ ให้กับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาโดยตลอดครับ
ขอกราบขอบพระคุณ โครงการห้องเรียนดนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู คณะวิทยากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ทุกท่านทุกคน ที่ให้การสนับสนุนโครงการห้องเรียนดนตรี และการประกวดดนตรีไทยตลอดมาครับ
ขอกราบขอบพระคุณทุกแรงใจแรงเชียร์ทั้งจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และทุกๆ ท่าน ที่ให้กำลังใจมาตลอดครับ