วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาญี่ปุ่น)

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับ #รางวัลชนะเลิศ🥇 ระดับเหรียญทอง ทั้ง 2 รายการแข่งขัน และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาค “#การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาญี่ปุ่น)” ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนปรางค์กู่
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🏆 การแข่งขันคลิปวิดีโอเล่านิทานภาษาญี่ปุ่น
1. นายภาคภูมิ จันทะศิลา ชั้น ม.4/7
2. นางสาวพนิดาพร แสงดี ชั้น ม.5/3
3. นางสาวจิรัชญา วรสา ชั้น ม.5/16
ได้รับรางวัล🥇#ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
▶️ ได้เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ เข้าแข่งขันระดับภาค
🏆 การแข่งขันคลิปวิดีโอเล่าข่าวภาษาญี่ปุ่น
1. นายกันตนพ เกษก้าน ชั้น ม.5/3
2. นางสาวสิริยากร พลภักดี ชั้น ม.5/10
ได้รับรางวัล🥇 #ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
▶️ ได้เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ เข้าแข่งขันระดับภาค
ครูผู้ดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คือ
นายอำนาจ เส้นคราม นางสาวหทัยรัตน์ อมรเดชากุล และ Miss Murakami Kaho