“ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด ม.4” ของนักเรียนห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ILP

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นและคณะ จาก Japan Foundation ได้เดินทางมาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เพื่อเยี่ยมชมชั่วโมงเรียนวิชา “ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด ม.4” ของนักเรียนห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ILP ม.4/7 คาบที่ 5-6
และหลังจากจบคาบการเรียนการสอนแล้ว ยังได้ให้การคอมเมนท์/คำแนะนำ/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ให้กับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น Nihongo Partners
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ต้องขอขอบคุณ Japan Foundation ที่สนับสนุนและให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นกับทางโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
อนึ่ง ด้วยกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และJapan Foundation กรุงเทพฯ ได้จัดส่งครูชาวญี่ปุ่น Ms.Murakami Kaho มาช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ตามโครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียน (The Dispatch Program of Japanese Language Assistant Teacher to “NIHONGO Partners” Program)