วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ประกาศผลการแข่งขันการประกวดดนตรีไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๑ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนทั้งสิ้น ๙ รายการ

นักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จะต้องบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ

และเดินทางไปราชการ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กราบขอบพระคุณ สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อย่างสูงยิ่ง ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกับคณะนักเรียนและครู

ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๑ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ครับ