วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ณ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ

15 พ.ย.65 เวลา 06.30 น. ดร.จิตตนาถ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ได้พร้อมเพรียงใจกันนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ณ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันงดงามของไทยให้ดำรงสืบไป