วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมแข่งขัน สอวน. ระดับชาติ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอส่งกำลังใจให้
นายตะวัน สุรนารถ ม.6/1
ตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมแข่งขัน สอวน. ระดับชาติ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์