วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมตอบปัญหากฎหมาย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 5 สิงหาคม 2565
🥇ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท และเกียรติบัตร เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าแข่งขันตอบปัญหาระดับภาค ที่ สำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษา 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️ตัวแทนนักเรียน
นายเกรียงศักดิ์ รอดคำทุย นักเรียนชั้นม.6/3
นางสาวอารียา พุทไธสง นักเรียนชั้นม.6/9
👩🏻‍🏫ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวภาวดี จัตตุเรศ
นางสาวพัชรา คำมา