วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ค่ายอบรมโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 12

เมื่อวันที่ 26 -28 สิงหาคม พ.ศ.2565 นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเข้าค่ายอบรมโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 12 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1500 คน จาก350 สถาบัน ใน 8 จังหวัด ภาคอีสานตอนล่าง ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร