วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน วง “Little Wing” ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน วง “Little Wing” ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ โครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย ระดับมัธยมศึกษา รายการ “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” จัดโดย กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คณะผู้ฝึกซ้อม

นายปกาศิต ศรแก้ว

นายศตวรรษ ไชยพัฒน์

นายนนทชัย กรุณา

นายนัทธพงษ์ สายแก้ว

นายนายนัทธพงษ์ สายแก้ว

นายณัชภัค บุญทา

นายวีรชัย จึงตระกูล

และรายชื่อนักเรียน

1.นายฐานิศ กิ่งแก้ว ตำแหน่ง กีต้าร์

2.นายพลกฤต สงโสด ตำแหน่ง กลองชุด

3.นางสาวศิริวรรณ นามวงศ์ ตำแหน่ง เบส

4.เด็กชายคณาธิป ห่วงสมบัติเจริญ ตำเเหน่ง คีย์บอร์ด

5.เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ ขันติวงค์ ตำเเหน่ง นักร้อง

6.นายภูเบศ สุขสำอางค์ ตำแหน่ง Trombone

7.เด็กหญิงนิภารัตน์ ศาลางาม ตําเเหน่ง Percussion

8.เด็กชายนนท์ปวิธ นามพันธ์ ตำแหน่ง Alto Saxophone

9.นายจตุพงศ์ สุขศรี ตำแหน่ง Tenor Saxophone

10.เด็กชายอนุสรณ์ วรบุตร ตำแหน่ง ซอ

11.นางสาวจิราภัค ขุมทอง ตำแหน่ง นักร้อง

12.นายภูวเดช กาลพัฒน์ ตำแหน่ง พิณ

13.นายโชคภูชิต ไชยสิน ตำแหน่ง นักร้อง,คีย์บอร์ด

14.นางสาวกัฑภฉา โพชัยพัช ตำแหน่ง นักร้อง

15.นายบวรวิชร์ ตางาม ตำแหน่ง Trumpet