วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

กิจกรรม TOEFL ITP Boot Camp

14-16 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จัดกิจกรรม TOEFL ITP Boot Camp ให้กับนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 กลุ่มที่สนใจ โดย กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ตะลุยโจทย์ TOEFL ITP ทั้ง Listening, Reading และ Grammar อย่างต่อเนื่องเข้มข้นตลอด 3 วันเพราะคะแนน TOEFL จะช่วยสร้างโอกาสที่ดีในการแข่งขันเข้าศึกษาต่อของลูกๆ น้ำเงินเหลือง