การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากร และเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Read More