การจัดส่ง ปพ.1 และ ปพ.2 ทางไปรษณีย์ ไม่ต้องมารับเองเพื่อป้องกันโรคโควิด

ประกาศ ให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ตรวจสอบและยืนยันที่อยู่ปัจจุบันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ผ่านช่องทาง www.skwims.com ไปที่ ข้อมูลส่วนตัว เมื่อตรวจสอบแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก หมายเหตุ ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 17 เมษายน 2564

Read More