ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและผู้เกษียณอำลาสถาบัน

30 กันยายน 2564 คุณครูสมจิตร ขนันแข็ง คุณครูซ่อนกลิ่น พิมเทพา ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและผู้เกษียณอำลาสถาบัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้ครูผู้เกษียณอายุราชการทั้งสองท่าน ประสบแด่ความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขมากๆค่ะ

Read More

กิจกรรมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ด้วย Zoom Meeting

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก

Read More

โครงการ “พี่ทหารสานฝันมอบทุนการศึกษา” คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Entrance

กองทัพภาคที่2 และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่25 นำโดย พันโท ก้องภพศ์ ศิริเมฆ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่25 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี พฤติกรรมดี จากโครงการพี่ทหารสานฝัน มอบทุนการศึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษEntrance จำนวน 23 ทุน คอร์สเรียนละ 8,000 บาท ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 5 ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 -12.00 น …

Read More