คะแนนสอบ O-NET ม.6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติทุกรายวิชา

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอชื่นชมนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน ที่มีความตั้งใจจริง ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จสมปรารถนา เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป💙💛 108SKW

Read More

คะแนนสอบ O-NET ม.6 สูงสุดระดับชาติ และระดับจังหวัด

(O-NET) นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติรายบุคคล ดังนี้– วิชาคณิตศาสตร์คะแนนสูงที่สุดระดับชาติ💯– วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ คะแนนสูงที่สุดระดับจังหวัดศรีสะเกษ– ขอแสดงความชื่นชมยินดีอีกครั้ง และขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

Read More

หนังสือรับรองการพักอาศัย

แจ้งนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียน ชั้น ม.1 ที่มิได้พักอาศัยกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่พักอาศัยอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้านรับรองการอยู่อาศัยตามหนังสือรับรองนี้

Read More

ขั้นตอนการ แนบเอกสารเพื่อขอสมัครจริง 24-28 เมษายน

“ขั้นตอนการ แนบเอกสารเพื่อขอสมัครจริง 24-28 เมษายน”หลังจาก อัพโหหลดเอกสารแล้ว นักเรียนต้องกดยืนยัน เพื่อสมัครจริง ขั้นตอนการสมัครและวิธีการอัพโหลดหลักฐานการสมัครห้องเรียนมาตรฐานสากล http://61.19.148.41/freshy/ใช้รูปแบบการสมัครออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องเดินทางมาสมัครที่โรงเรียน

Read More

แสดงความยินดีอีกครั้งกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ 100 คะแนนเต็ม และนักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด 10 อันดับของโรงเรียน

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ 💯คะแนนเต็ม และนักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด 🔟 อันดับของโรงเรียน ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเรียน ขอให้ประสบแต่ความสุขและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป ข้อมูลเพิ่มเติม เพจ ศรีสะเกษวิทยาลัย

Read More