กิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ อย่างสนุกสนาน กับ คาราวานวิทยาศาสตร์ โดย อพวช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายทางวิทยาศาตร์ ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย