ลูกน้ำเงิน-เหลือง คว้า 3 รางวัล จากงาน The 2nd Ehime Matsuyama International Camp for Science and Culture (EMICA) at Ehime University, Japan 2017

ลูกน้ำเงินเหลือง (โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย) คว้า 3 รางวัล ในค่าย The 2nd Ehime Matsuyama International Camp for Science and Culture (EMICA) at Ehime University, Japan 2017

โดยในครั้งนี้โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งนักเรียนตัวแทน ได้แก่ นายนิติศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ และนางสาวจิตสุภา  เสริมศรี ควบคุมโดย ดร.สิทธิศักดิ์  จินดาวงศ์ และอำนวยการโดย ดร.พงษ์อนันต์  ธรรมศิริ คว้า 3 รางวัล ได้แก่ Best Presentation Award, Best Culture Project Award และ Best Science Project Award

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย