กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมกิจเจริญไทย

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย