ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ศ.ก.ว. ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันเล่าประวัติผีญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ศ.ก.ว. ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันเล่าประวัติผีญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท โดยผลการตัดสินคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ อาทิ Mr. Jun Toyama ผู้ช่วยอาจารย์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mr.Nozomi Yamada นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นโดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →