ประกาศรูปแบบการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำสัปดาห์แรกและสอง เริ่มต้นวันที่ 1 พ.ย 2564

สลับเรียนม.ต้น-ม.ปลาย โดยเริ่มจาก ม.ต้น onsite สัปดาห์แรกก่อน ม.ปลาย online ผ่าน Google Classroom และสลับกันในสัปดาห์ถัดมา📍แบ่งห้องย่อยตามเลขคู่-คี่📍พักรับประทานอาหารทุกระดับ เวลา 12.05-13.00 น. ที่โรงอาหาร📍เรียนชดเชยทุกวันเสาร์ เริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์วันที่ 6 พ.ย ถึง 4 ธ.ค 2564

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →