ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและผู้เกษียณอำลาสถาบัน

30 กันยายน 2564 คุณครูสมจิตร ขนันแข็ง คุณครูซ่อนกลิ่น พิมเทพา ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและผู้เกษียณอำลาสถาบัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้ครูผู้เกษียณอายุราชการทั้งสองท่าน ประสบแด่ความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขมากๆค่ะ

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →