นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ชั้น ม.1- ม.6 เข้ารับวัคซีน Pfizer

วันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ.2564 นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ชั้น ม.1- ม.6 เข้ารับวัคซีน Pfizer เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน ซึ่งโรงเรียนได้รับจัดสรรทั้งหมดจำนวน 3,682 โดส
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ, ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร, คณะผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →