รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ พร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท จากการประกวดทำคลิปในโครงการ “สัญจรดี วิถีไทย”

👆🏻โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ พร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท จากการประกวดทำคลิปในโครงการ “สัญจรดี วิถีไทย” จัดโดยกรมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป🏆สมาชิกนายฉันทวัฒน์ สาลี ม.6/8นายชยุตพล สิงขร ม.6/10นางสาวช่อชมพู ขุนภักนา ม.6/8นายธีรภัทร หงษ์อินทร์ ม.6/17นายสิรวิชญ์ วงศ์ประเทศ ม.6/17ครูที่ปรึกษากิจกรรมนางสาวธิษณา อ่อนบึง

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →