การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
👉🏻ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงจินดาชยานันท์ ปุลพรนันท์
👉🏻ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนรวีร์ วงค์ละคร

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →