กิจกรรมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ด้วย Zoom Meeting

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →