การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564


ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากร และเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →