คะแนนสอบ O-NET ม.6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติทุกรายวิชา

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอชื่นชมนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน ที่มีความตั้งใจจริง ทุ่มเทอย่างเต็มที่ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จสมปรารถนา เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป💙💛 108SKW

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →