คะแนนสอบ O-NET ม.6 สูงสุดระดับชาติ และระดับจังหวัด

(O-NET) นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติรายบุคคล ดังนี้
– วิชาคณิตศาสตร์คะแนนสูงที่สุดระดับชาติ💯
– วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ คะแนนสูงที่สุดระดับจังหวัดศรีสะเกษ
– ขอแสดงความชื่นชมยินดีอีกครั้ง และขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →