โครงการวิศวกรทางสังคม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมศรีลำดวน
รูปภาพเพิ่มเติม เพจรอบรั้ว ศกว.

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย