งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563


โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จัดงานมุทิตาจิต ให้กับข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 ท่าน
วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ที่หอประชุมกิจเจริญไทย

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย