พิธีกล่าวอำลาจากคณะครูที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2563


โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จัดพิธีกล่าวอำลาจากคณะครูที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย